Priser

Priserne opdateres midlertidigt og vil blive offentliggjort på hjemmesiden, så snart de bliver tilgængelige.

Bestyrelsen Ejerslev Havn d. 27.03.2020