Afsluttet havneprojekt 2023

Vi skal med glæde meddele, at endnu et projekt ved Ejerslev Havn er ved at være færdig.

Vi er glade for, at vi har fået lavet følgende ting:

  1. En flot bro over den nye åbning ind til lagunen
  2. To fine flydende shelters, hvor der de allerede fremstillede landgangsbroer vil blive påmonteret i nærmeste fremtid. De to shelters ligger i den nuværende havn, men vil blive flyttet ind i lagunen, når de nødvendige tilladelser foreligger.
  3. Det udendørs opholdsområde ved spisestedet er udvidet kraftigt, så der er langt bedre plads til alle gæsterne.

Der skal lyde en stor tak til følgende bidragsydere i forbindelse med projektet.

Sparekassen Nordmors Fonden
Fonden Morsø Samvirke
Morsø Kommunes Landdistriktsråd
Friluftsrådet:
Lag Thy-Mors:

Nordea Fonden:

Vi støtter gode liv

Samt Morsø Kommune med bidrag samt støtte i form af fremskaffelser af tilladelser mv. Samt sikring af molerne.